Załatwiane spraw

Sprawy można składać:

  • osobiście w sekretariacie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134 III p., w godzinach pracy Centrum
  • za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny; 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134 III p
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cpz@cpz.gliwice.eu
  • na elektroniczną skrzynkę podawczą e-Puap
  • faksem: 32/ 335-41-37

Dni i godziny pracy Centrum
poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Dni i godziny przyjęć stron:
– Pracownicy: specjaliści pracy z rodziną , koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.00
– Zastępca Dyrektora: czwartek od 9.00 do 11.00
– Kierownik Działu Pieczy Zastępczej: wtorek od 10.00 do 12.00
– Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego: poniedziałek od 10.30 do 12.30
– Koordynator Mieszkań Chronionych poniedziałek: od 8.00 do 12.00

W sprawach skarg i zażaleń dyrektor przyjmuje w poniedziałki od 14 do 16:00.

W sprawach pilnych oraz dotyczących wychowanków Domu dyrektor przyjmuje niezależnie od wskazanego terminu.