Zakres działania

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny jest jednostką organizacyjną  realizującą zadania Miasta Gliwice w zakresie:

  1. Organizowania i zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej,
  2. Organizowania i prowadzenia pracy z rodziną,
  3. Prowadzenia mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
  4. Zapewnienia Domom Dziecka nr 1, 2, 3 w Gliwicach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.