Poszukujemy osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc gliwickim rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywającym. Do tej pory nasi wolontariusze byli zaangażowani w pomoc w lekcjach czy w organizację czasu wolnego dla podopiecznych.

W ramach wolontariatu zapewniamy:
• umowę wolonatriacką,
• indywidualną pomoc i wsparcie pracowników Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
• zaświadczenia,
• poznanie pracy profesjonalnego zespołu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres email: cpz@cpz.gliwice.eu
lub kontakt telefoniczny: Karolina Meller tel. 32 230 57 93