Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania rodziny w Gliwicach

Od 1 stycznia 2017 r. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach rozpoczęło swoją działalność jako nowa jednostka organizacyjna miasta Gliwice.

Zakres działania i powierzone zadania nie są dla nas całkiem nowe, gdyż Centrum powstało z przekształcenia Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie działającego do 31 grudnia 2016 roku w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Centrum Pieczy Zastępczej  i Wspierania Rodziny między innymi prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i finansowo-księgową:

  • Domu Dziecka Nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 25,
  • Domu Dziecka Nr 2 w Gliwicach, ul. Dworcowa 43
  • Domu Dziecka Nr 3 w Gliwicach, ul. Kopernika 109