Zarządzenie organizacyjne nr 11/2018/CPZ p.o. Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach z dnia 24.04.2018 w sprawie wprowadzenia „Zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka prowadzonych przez Miasto Gliwice”.
Zeskanowane i podpisane Zarządzenie wraz z załącznikiem można pobrać klikając w link Zarządzenie nr 11/2018/CPZ
Uwaga: dokument pdf otworzy się w nowej karcie przeglądarki.