NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA, DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W TYM ZAWODOWYCH DLA RODZIN BIOLOGICZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W dniu 21 grudnia 2018 roku Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W Gliwicach na stronie BIP Gliwice udostępniona jest informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i specjalistycznej.

https://bip.gliwice.eu/nieodplatna_pomoc_prawna

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/8443001