Czy kontakt rodziców biologicznych z dzieckiem, które zostało im odebrane
jest potrzebny oraz w jakich warunkach powinien przebiegać?

Na to pytanie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi. Należy pamiętać, że z założenia rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki, w której nacisk kierowany jest na powrót dziecka do środowiska naturalnego.
Wyjątkiem są przypadki, których zakazał sąd.

Część rodziców biologicznych, po odebraniu im dziecka, mobilizuje wszystkie swoje siły i starania na rzecz jego odzyskania. Kiedy zachodzi taka konieczność – podejmują terapię lub inne leczenie. Niektórzy są konsekwentni w swoich działaniach, inni tracą swój zapał po kilku tygodniach. Nadzieja dzieci najczęściej bywa niezmienna.

DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZAWSZE JEST TO TRUDNA SYTUACJA, JEDNAK MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE
ZE STRONY CPZiWR, W SZCZEGÓLNOŚCI W POSTACI PORADNICTWA RODZINNEGO, OBEJMUJĄCEGO:

  • Współpracę z asystentem rodziny i pracownikami socjalnymi. Wraz z koordynatorami rodziny opracowują wspólny plan pomocy dziecku, którego realizacja kontaktów jest jednym z ważniejszych punktów.
  • Rozmowę z podopiecznym, podczas której w żadnym wypadku nie należy obwiniać czy przedstawiać w złym świetle jego rodziców biologicznych.
    Ważne jest towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji.
  • Obecność podczas spotkania. Wychowanek może potrzebować wsparcia, którego w takiej sytuacji nie wolno mu odmówić.

Pomyślny przebieg kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi
zależy od wielu czynników. Mimo wszystko warto wcześniej ustalić pewne ramy,
aby był bardziej bezpieczny.


Ważna jest przewidywalność.

W miarę możliwości kontakty powinny odbywać się w podobnym czasie, a ich długość powinna być wcześniej ustalona i znana dziecku.


Im dłużej wychowanek przebywa w rodzinie zastępczej, tym bardziej może przeżywać konflikt lojalnościowy.
W takiej sytuacji dziecku może pomóc informacja, że to co przeżywa jest zupełnie normalne i jednocześnie zrozumiałe dla opiekuna.


Kontakty z innymi członkami rodziny powinny zostać wcześniej każdorazowo omówione z koordynatorem pieczy zastępczej,
aby móc przygotować wychowanka na to spotkanie.