Kontakt

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
44-103 Gliwice ul. Sikorskiego 134 III p.
e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu

Mapa Google

Koordynaty GPS: 50°17’25.3″N 18°44’58.0″E

Telefony
Sekretariat 32 335 41 37
Zespoły: Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Organizacyjny
Główny Księgowy 32 230 44 00
Księgowość 32 231 32 18
Kadry i płace 32 335 41 26
Dział Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej
Kierownik Działu 32 335 41 35
Specjaliści 32 237 00 21
Asystenci rodziny 32 335 41 21
Psycholodzy 32 230 57 92
Dział Pieczy Zastępczej
Kierownik Działu 32 335 41 28
Koordynatorzy rodzin zastępczych 32 230 57 93
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Zespół ds. opieki zastępczej 32 331 46 23
Zespół kierowania 32 335 48 12
Zespół Mieszkań Chronionych
Koordynator 32 230 85 79
Pracownicy socjalni 32 230 85 79
Domy Dziecka Adres email Telefon
Dom Dziecka Nr 1 dd1@cpz.gliwice.eu 32 231 46 22
Dom Dziecka Nr 2 dd2@cpz.gliwice.eu 32 231 56 57
Dom Dziecka Nr 3 dd3@cpz.gliwice.eu 32 231 42 10
Skip to content