Kadra

Dyrektor Centrum – Julian Jasiński
Zastępca Dyrektora – Ewa Pruska
Główny Księgowy – Elżbieta Stefaniuk
Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej – …
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej – Joanna Czaja
Koordynator Mieszkań Chronionych – Bernadeta Bonus

Dyrektor Centrum kieruje Domami Dziecka nr 1, 2, 3  w Gliwicach przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy – koordynatora:
Dom Dziecka Nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 25 – Magdalena Matuszak
Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 19 –  Beata Szafrańska
Dom Dziecka Nr 3 im . Astrid Lindgren w Gliwicach, ul. M. Kopernika 109 – Katarzyna Wiśniowska