Wychowanek w trakcie procesu usamodzielnienia wraz z opiekunem,
przy współpracy z Centrum Pieczy Zastępczej jest zobowiązany opracować Indywidualny Program Usamodzielnienia

Zawierający opis metod i form:

  • współpracy w kontaktach z rodziną biologiczną,
  • uzyskania przez niego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych,
  • pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • osiedleniem się w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej,
  • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • podjęcia zatrudnienia,
  • pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Indywidualny Program Usamodzielnienia jest formą kontraktu, w którym wychowanek zobowiązuje się do realizacji ustalonych postanowień
w terminach zgodnych z planem działania.

Brak realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Planie Usamodzielnienia może stanowić podstawę do wstrzymania lub odmowy świadczeń w ramach usamodzielnienia.

Bardzo ważne, aby przed przystąpieniem do tworzenia Indywidualnego Procesu Usamodzielnienia przemyśleć kwestie dotyczące miejsca,
w którym w przyszłości wychowanek będzie miał zamiar się osiedlić, gdyż od tego zależeć będzie miejsce złożenia wniosku.


DOKUMENTY DO POBRANIA: