RODZINY ZASTĘPCZE

Rodziny te tworzą dziecku warunki do życia i rozwoju, w których będzie czuło się kochane i bezpieczne.


RODZINY SPOKREWNIONE

Tworzą je bliscy krewni, na przykład dziadkowie, pradziadkowie lub rodzeństwo dziecka.

RODZINY NIEZAWODOWE

Tworzone są przez osoby dalej spokrewnione lub niespokrewnione z dzieckiem. Do zostania rodziną niezawodową wymagany jest proces kwalifikacyjny. W niezawodowej rodzinie zastępczej może przebywać maksymalnie troje dzieci jednocześnie.

RODZINY ZAWODOWE

Tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem. Powstają, gdy jeden z opiekunów decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowywanie dzieci. Rodzicielstwo zastępcze staje się zawodem, a rodzina zastępcza oprócz wsparcia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. 

POGOTOWIE RODZINNE

W pogotowiu rodzinnym dzieci mogą przebywać maksymalnie cztery miesiące, do czasu unormowania sytuacji dziecka.
Maksymalnie w pogotowiu może przebywać jednocześnie troje dzieci.

SPECJALISTYCZNE

Pod opiekę rodziny specjalistycznej trafiają:

  • dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub ruchowymi,
  • dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w ramach postępowania w sprawach nieletnich,
  • małoletnie matki z dziećmi.


RODZINNE DOMY DZIECKA

To wielodzietne rodziny zastępcze, w których istnieje możliwość zatrudnienia dodatkowego opiekuna.
W rodzinnym domu dziecka jednocześnie może przebywać maksymalnie ośmioro dzieci.