Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Gliwice – miasto na prawach powiatu rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

CPZIWR został realizatorem tego projektu !

Plakat Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19