Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach

Gliwice – miasto na prawach powiatu rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”

CPZIWR został uczestnikiem tego projektu !

Plakat Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach